2018 - Kalendář - Termine - Propozice - 2018
Přihlášením do závodu uděluje střelec souhlas s uvedením svého jména ve výsledkové listině a na internetu. Souhlas platí i pro pořizování fotografického a video materiálu.
Mit der Anmeldung zum Wettkampf gibt der Schütze seine Zustimmung, seinen Namen auf der Ergebnisliste und im Internet anzugeben. Die Zustimmung gilt auch für den Erwerb von Foto- und Videomaterial.
By registering for the competition, the shooter gives his consent to indicate his name on the result list and on the Internet. The approval also applies to the acquisition of photo and video material.
Říjen - October - Oktober
6.10.18
NP PPC 1500
Ústí nad Labem
výsledky - result
7.10.18
NP PPC 1500
Poděbrady
výsledky - result
27.10.18
NP PPC 1500
Borek
výsledky - result
28.10.18
Borek Cup PPC 1500
Borek
výsledky - result
Listopad - November
5-9.11.18
Namibia National open championship
Namibia - Windhoek
www.wa1500.org
x
x
x
x
Prosinec - December - Dezember
 
8.12.18 ?
RTL PPC 1500 - podle počasí
Poděbrady